Relacje inwestorskie - Raporty EBI
28/2014: Treść uchwał podjętych przez WZA Emitenta z dnia 30.06.2014
Raport opublikowany w systemie EBI: 2014-07-01

Zarząd PlayMakers S.A. podaje do publicznej wiadomości i przekazuje w
załączeniu treść uchwał (wraz z informacją o wynikach głosowania
odnoszących się do każdej z podjętych uchwał) podjętych przez WZA w
dniu 30 czerwca 2014 r.

Podstawa prawna - § 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu
Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe
przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Załączniki:
pmsa_WZA_30062014_protokol.pdf, rozmiar: 1296.3 kB

Osoby reprezentujące spółkę:
Bogusław Białoskórski - Prezes Zarządu
Krzysztof Augustyn - Wiceprezes Zarządu

« Pełna lista raportów EBI