Relacje inwestorskie - Aktualności
Treść uchwał podjętych przez NWZA Emitenta z dnia 2 stycznia 2018
2018-01-03

Zarząd Geotrekk S.A. podaje do publicznej wiadomości i przekazuje w załączeniu treść uchwał (wraz z informacją o wynikach głosowania odnoszących się do każdej z podjętych uchwał) podjętych przez NZWA w dniu 2 stycznia 2018 r.

NWZA podjęło wszystkie uchwały objęte porządkiem obrad. Nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad i do żadnej z uchwał nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna - § 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu
Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe
przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"


Bogusław Białoskórski - Prezes Zarządu
Andrzej Habryń - Wiceprezes Zarządu

Załączniki: nwza_geotrekk_02_01_2018
« Pełna lista aktualności