Relacje inwestorskie - Raporty EBI
22/2012: Treść uchwał podjętych na ZWZA Spółki w dniu 29 czerwca 2012 roku
Raport opublikowany w systemie EBI: 2012-06-30

Zarząd Playmakers S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych
w dniu 29 czerwca 2012 roku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy Spółki.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7-9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu
Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje Bieżące i Okresowe
przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

Załączniki:
pmsa_wza_wypis aktu 29062012.pdf, rozmiar: 6162.0 kB

Osoby reprezentujące spółkę:
Bogusław Białoskórski - Prezes Zarządu

« Pełna lista raportów EBI