Relacje inwestorskie - Raporty EBI
9/2013: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku
Raport opublikowany w systemie EBI: 2013-02-14

Zarząd PlayMakers S.A. podaje do wiadomości harmonogram prezentacji raportów okresowych, które publikowane będą w 2013 roku.

Raporty będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

a) raport za IV kwartał 2012 roku - dnia 14 lutego 2013 roku

b) raport za I kwartał 2013 roku - dnia 15 maja 2013 roku

c) raport za II kwartał 2013 roku - dnia 14 sierpnia 2013 roku

d) raport za III kwartał 2013 roku - dnia 14 listopada 2013 roku

e) raport roczny za 2012 rok - dnia 14 czerwca 2013 roku

Podstawa prawna: § 6. ust. 14.1. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

« Pełna lista raportów EBI