Relacje inwestorskie - Raporty EBI
27/2014: Sprostowanie dotyczące ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Raport opublikowany w systemie EBI: 2014-06-11

Zarząd PlayMakers S.A. prostuje oczywistą omyłkę ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki polegającą na pominięciu dwóch punktów porządku obrad nr 8 i 9 o treści:

1. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
2. Podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.

Sprostowane ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt 1 i 3 załącznika nr 3 do regulaminu ASO

Załączniki:
PM_Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.pdf, rozmiar: 520.6 kB

Osoby reprezentujące spółkę:
Bogusław Białoskórski - Prezes Zarządu
Krzysztof Augustyn - Wiceprezes Zarządu

« Pełna lista raportów EBI