Relacje inwestorskie - Raporty EBI
9/2016: Rozpoczęcie prac nad opracowaniem nowej strategii Spółki i planowany termin publikacji nowej strategii
Raport opublikowany w systemie EBI: 2016-04-13

Zarząd spółki pod firmą Geotrekk Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”), niniejszym zawiadamia, iż rozpoczął pracę nad opracowaniem nowej strategii Spółki w zakresie mechatroniki i działań szkoleniowych dla sektora bezzałogowych środków transportu. Zarząd przewiduje zakończenie prac i opublikowanie nowej strategii do końca maja 2016 roku.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (według stanu prawnego na dzień 1 października 2013 roku) „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Bogusław Białoskórski - Prezes Zarządu
Andrzej Habryń - Wiceprezes Zarządu ds. strategii i rozwoju

« Pełna lista raportów EBI