Relacje inwestorskie - Aktualności
Rezygnacja z pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki
2016-10-26

Zarząd spółki GEOTREKK S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”, „Spółka”) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26 października 2016 r. Pan Krzysztof Augustyn, pełniący funkcję Wiceprezesa Zarządu Emitenta, złożył pisemną rezygnację z pełnienia funkcji w Zarządzie Emitenta.

Pan Krzysztof Augustyn nie wskazał przyczyn rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Zarządu Emitenta.

Powyższa rezygnacja z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu jest skuteczna z dniem 26 października 2016 r.
« Pełna lista aktualności