Relacje inwestorskie - Aktualności
Rejestracja zmiany Statutu Spółki
2016-10-14

Zarząd spółki pod firmą Geotrekk Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Emitent”) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14 października 2016 r. otrzymał informację o dokonaniu w dniu 6 października 2016 r. wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Emitenta w zakresie dotyczącym upoważnienia Zarządu Emitenta do dokonywania podwyższeń kapitału zakładowego Emitenta w ramach kapitału docelowego.
Zmiany statutu Emitenta zostały uchwalone na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 27 kwietnia 2016 roku, o czym Emitent przekazywał informację w raporcie bieżącym nr 11/2016. O planowanych zmianach Statutu Emitent przekazywał informację w raporcie bieżącym nr 7/2016.

W załączeniu Emitent przekazuje aktualny tekst jednolity Statutu.

Załączniki:
GEOTREKK-statut-27042016_5.1.pdf, rozmiar: 401.9 kB
« Pełna lista aktualności