Relacje inwestorskie - Raporty EBI
29/2016: Rejestracja zmiany Statutu Spółki
Raport opublikowany w systemie EBI: 2016-10-14

Zarząd spółki pod firmą Geotrekk Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Emitent”) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14 października 2016 r. otrzymał informację o dokonaniu w dniu 6 października 2016 r. wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Emitenta w zakresie dotyczącym upoważnienia Zarządu Emitenta do dokonywania podwyższeń kapitału zakładowego Emitenta w ramach kapitału docelowego.
Zmiany statutu Emitenta zostały uchwalone na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 27 kwietnia 2016 roku, o czym Emitent przekazywał informację w raporcie bieżącym nr 11/2016. O planowanych zmianach Statutu Emitent przekazywał informację w raporcie bieżącym nr 7/2016.

W załączeniu Emitent przekazuje aktualny tekst jednolity Statutu.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (według stanu prawnego na dzień 8 sierpnia 2016 roku) „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:
GEOTREKK-statut-27042016_5.1.pdf, rozmiar: 401.9 kB

Osoby reprezentujące spółkę:
Bogusław Białoskórski - Prezes Zarządu
Krzysztof Augustyn - Wiceprezes Zarządu
Andrzej Habryń - Wiceprezes Zarządu

« Pełna lista raportów EBI