Relacje inwestorskie - Raporty EBI
36/2018: Raport roczny za 2017 rok – korekta/uzupełnienie
Raport opublikowany w systemie EBI: 2018-09-12

Zarząd spółki Geotrekk S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2018 z dnia 22 marca 2018 r., w związku z zakończeniem badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta i otrzymaniem sprawozdania z badania w dniu 11 września 2018 r. w godzinach wieczornych, niniejszym przekazuje kompletny raport roczny za 2017 r.

Jednocześnie Zarząd zaznacza, że nastąpiły zmiany w uprzednio opublikowanych dokumentach, które wynikają w dużej mierze z ponownej weryfikacji źródłowych dokumentów finansowych.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Bogusław Białoskórski - Prezes Zarządu

Załączniki:

Geotrekk_Raport_Jednostkowy_2017

GEOTREKK sprawozdanie finansowe

Geotrekk_Zarzad_Sprawozdanie_2017

GEOTREKK S_ A_ Sprawozdanie z badania 2017

« Pełna lista raportów EBI