Relacje inwestorskie - Raporty EBI
20/2016: Raport Roczny za 2015 rok
Raport opublikowany w systemie EBI: 2016-06-14

Zarząd Spółki Geotrekk S.A z siedzibą w Krakowie przekazuje w załączeniu Raport Roczny za 2015 rok.

Spółka publikuje Raport Roczny za rok 2015 w związku z trwającym jeszcze badaniem Sprawozdania finansowego bez Opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Emitenta za 2015 rok oraz bez Raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Emitenta za 2015 rok.

Wymienione dokumenty zostaną opublikowane natychmiast po zakończeniu badania Sprawozdania finansowego za rok 2015.

Podstawa prawna: Par. 5 ust. 1, pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe".

Załączniki:
GEOTREKK SA - raport roczny 2015.pdf, rozmiar: 1405.7 kB
zal1_Wprowadzenie_do_sprawozdania_finansowego_GEOTREKK_S.A..pdf, rozmiar: 220.0 kB
zal1a_GEOTREKK SA_Sprawozdanie finansowe 2015.pdf, rozmiar: 968.2 kB
zal2_Sprawozdanie_roczne _zarządu_GTK2015.pdf, rozmiar: 966.9 kB

Osoby reprezentujące spółkę:
Bogusław Białoskórski - Prezes Zarządu
Krzysztof Augustyn - Wiceprezes Zarządu
Andrzej Habryń - Wiceprezes Zarządu

« Pełna lista raportów EBI