Relacje inwestorskie - Raporty EBI
14/2015: Raport Roczny za 2014 rok
Raport opublikowany w systemie EBI: 2015-06-19

Zarząd Spółki PlayMakers S.A z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu Raport Roczny za 2014 rok.

Podstawa prawna: Par. 5 ust. 1, pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe".

Załączniki:
PMSA_raport_roczny_2014.pdf, rozmiar: 498.6 kB
zal_1_PMSA_Y2014_sprawozdanie_Zarzadu.pdf, rozmiar: 388.2 kB
zal_2_PMSA_Y2014_Sprawozdanie_finansowe.pdf, rozmiar: 2657.1 kB
zal_2a_PMSA_Wprowadzenie_do_sprawozdania_finansowego.pdf, rozmiar: 562.9 kB
zal_3_PMSA_Y2014_raport_opinia_badanie.pdf, rozmiar: 12783.7 kB

Osoby reprezentujące spółkę:
Bogusław Białoskórski - Prezes Zarządu
Krzysztof Augustyn - Wiceprezes Zarządu

« Pełna lista raportów EBI