Relacje inwestorskie - Raporty EBI
18/2013: Raport Roczny za 2012 rok
Raport opublikowany w systemie EBI: 2013-06-10

Zarząd Spółki PlayMakers S.A z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu Raport Roczny za 2012 rok.

Podstawa prawna: Par. 5 ust. 1, pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe".

Załączniki:

PMSA_raport_roczny_2012.pdf, rozmiar: 502.3 kB
PMSA_sprawozdanie_Zarzadu_2012.pdf, rozmiar: 480.2 kB
PMSA_sprawozdanie_finansowe_2012.pdf, rozmiar: 2118.8 kB
PMSA_badanie_sprawozdania_finansowego_2012.pdf, rozmiar: 2930.7 kB

Osoby reprezentujące spółkę:
Bogusław Białoskórski - Prezes Zarządu
Krzysztof Augustyn - Wiceprezes Zarządu

« Pełna lista raportów EBI