Relacje inwestorskie - Raporty EBI
13/2018: Raport Roczny Geotrekk S.A. za 2017
Raport opublikowany w systemie EBI: 2018-03-22

Zarząd Spółki Geotrekk S.A z siedzibą w Krakowie przekazuje w załączeniu Raport Roczny za 2017 rok.

Spółka publikuje Raport Roczny za rok 2017 w związku z rozpoczętym jeszcze badaniem Sprawozdania finansowego bez Opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Emitenta za 2017 rok oraz bez Raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Emitenta za 2017 rok.

Wymienione dokumenty zostaną opublikowane natychmiast po zakończeniu badania Sprawozdania finansowego za rok 2017.

Podstawa prawna: Par. 5 ust. 1, pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe".

Załączniki:

Jednostkowy Raport roczny_Geotrekk_S.A_2017

Zal1_Sprawozdanie_finansowe_Geotrekk_SA_2017

Zal1aGeotrekk_SprawozdaniaFinansowe_2017

Zal2_Sprawozdanie_roczne _zarzaądu_Geotrekk_SA2017


Bogusław Białoskórski - Prezes Zarządu
Andrzej Habryń - Wiceprezes Zarządu

« Pełna lista raportów EBI