Relacje inwestorskie - Raporty EBI
47/2018: Raport okresowy za III kwartał 2018 roku
Raport opublikowany w systemie EBI: 2018-11-09

Zarząd spółki Geotrekk S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), niniejszym przekazuje raport kwartalny Spółki za III kwartał 2018 r.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Bogusław Białoskórski - Prezes Zarządu

Załączniki:
Jednostkowy_Raport_kwartalny_Geotrekk_Q3_2018

« Pełna lista raportów EBI