Relacje inwestorskie - Aktualności
Raport okresowy za III kwartał 2017 r.
2017-10-10

Zarząd GeoTrekk S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport za III kwartał 2017 roku.

Załącznik:
Jednostkowy Raport kwartalny GTK 3Q_fin.pdf, rozmiar: 844.4 KB

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
« Pełna lista aktualności