Relacje inwestorskie - Raporty EBI
35/2016: Raport okresowy za III kwartał 2016 r.
Raport opublikowany w systemie EBI: 2016-11-14

Zarząd GeoTrekk S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport za III kwartał 2016 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Załączniki:
GTK_Jednostkowy_Raport_kwartalny3Q_2016.pdf, rozmiar: 426.5 kB

Osoby reprezentujące spółkę:
Bogusław Białoskórski - Prezes Zarządu
Andrzej Habryń - Wiceprezes Zarządu

« Pełna lista raportów EBI