Relacje inwestorskie - Raporty EBI
1/2015: Raport okresowy za III kwartał 2014
Raport opublikowany w systemie EBI: 2015-01-28

Zarząd PlayMakers S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport za III kwartał 2014 roku

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
Załączniki:
PMSA-raport2014Q3.pdf, rozmiar: 1428.0 kB

Osoby reprezentujące spółkę:
Bogusław Białoskórski - Prezes Zarządu
Krzysztof Augustyn - Wiceprezes Zarządu

« Pełna lista raportów EBI