Relacje inwestorskie - Aktualności
Raport okresowy za II kwartał 2017 r.
2017-08-14

Zarząd GeoTrekk S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport za II kwartał 2017 roku.

Załączniki:
Jednostkowy Raport kwartalny GTK 2Q

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Bogusław Białoskórski - Prezes Zarządu
Andrzej Habryń - Wiceprezes Zarządu
« Pełna lista aktualności