Relacje inwestorskie - Raporty EBI
42/2018: Raport okresowy za I kwartał 2018 roku – korekta
Raport opublikowany w systemie EBI: 2018-09-28

Zarząd spółki Geotrekk S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2018 z dnia 11 maja 2018 r., w związku z ponowną weryfikacją dokumentów źródłowych za I kwartał oraz w konsekwencji do korekt poczynionych na koniec 2017 r., niniejszym publikuje korektę raportu kwartalnego za I kwartał 2018 r.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Bogusław Białoskórski - Prezes Zarządu

Załączniki:
Jednostkowy_Raport_kwartalny_Geotrekk_Q1_2018-korekta

« Pełna lista raportów EBI