Relacje inwestorskie - Aktualności
Raport okresowy za I kwartał 2017 r.
2017-05-15

Zarząd GeoTrekk S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport za I kwartał 2017 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
Załączniki:
Jednostkowy Raport kwartalny GTK 1Q_2017.pdf, rozmiar: 417.5 kB

Osoby reprezentujące spółkę:
Bogusław Białoskórski - Prezes Zarządu
Andrzej Habryń - Wiceprezes Zarządu
« Pełna lista aktualności