Relacje inwestorskie - Raporty EBI
16/2014: Przyjęcie planów wydawniczych na rok 2014 przez spółkę zależną AudioFonica
Raport opublikowany w systemie EBI: 2014-03-14

Zarząd PlayMakers S.A. "Emitent" z siedzibą w Warszawie w dniu 13 marca 2014 roku mając na uwadze zmiany zachodzące u Emitenta, jak również rozwój spółek portfelowych przyjął plan wydawniczy oraz kierunki rozwoju na rok 2014 dla spółki zależnej Audiofonica Sp. z o.o. w organizacji

Plan wydawniczy portfelowej spółki zależnej na rok 2014 został przygotowany m.in. w oparciu o plan współpracy z wiodącymi wydawnictwami książkowymi.

Łącznie Zarząd spółki portfelowej AudiFonica planuje wydać 24 superprodukcje audiofoniczne w roku 2014. Spółka portfelowa AudioFonica zamierza we współpracy z wydawnictwem Fabryka Słów wydać w drugim kwartale 2014 roku - książkę w formie audio "Takeshi: Cień Śmierci" autorstwa Maji Anny Kossakowskiej. We współpracy z wydawnictwem Helion wydać - spółka AudioFonica przygotowuje zestaw 10 audiobooków wchodzący w skład linii wydawniczej autoMotywacja. Pozostałe tytuły wejdą w skład serii wydawniczej audiobooków o tematyce prawniczej.

Szczegółowe informacje, w formie wideokonferencji prezentującej założenia spółki AudioFonica sp. z o.o. w organizacji, są dostępne na stronie internerowej Emitenta pod adresem: http://www.playmakers.tv/wideokonferencja.html

W przypadku rozpoczęcia współpracy, premiery publikacji lub zawarcia kolejnych umów jakie portfelowa spółka AudioFonica sp. z o.o. w organizacji negocjuje i zamierza podpisać w okresie pierwszego półrocza 2014 roku, Zarząd Emitenta opublikuje odpowiednie komunikaty.

Zarząd Emitenta spodziewa się wysokich marż na planowanych wydaniach i zajęcia odpowiednio wysokich pozycji rynkowych w kategorii wydawców audiobooków, co może znacząco przyśpieszyć realizację założeń rozwoju projektów porftelowych i większyć bezpieczeństwo finansowe Emitenta.


Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Bogusław Białoskórski- Prezes Zarządu
Krzysztof Augustyn – Wiceprezes Zarządu

« Pełna lista raportów EBI