Relacje inwestorskie - Raporty EBI
16/2016: Przesunięcie terminu publikacji nowej strategii Spółki
Raport opublikowany w systemie EBI: 2016-05-30

Zarząd spółki pod firmą Geotrekk Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”), niniejszym zawiadamia, że termin publikacji nowej strategii Spółki zostaje przesunięty na dzień 14 czerwca 2016 r. Strategia zostanie opublikowana w tym dniu razem z raportem rocznym Spółki.

O rozpoczęciu prac nad opracowaniem nowej strategii Spółki Zarząd informował w raporcie bieżącym nr 9/2016 z dnia 13 kwietnia 2016 r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (według stanu prawnego na dzień 1 października 2013 roku) „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Bogusław Białoskórski - Prezes Zarządu
Andrzej Habryń - Wiceprezes Zarządu

« Pełna lista raportów EBI