Relacje inwestorskie - Raporty EBI
13/2015: Przesunięcie publikacji raportu rocznego za 2014 rok
Raport opublikowany w systemie EBI: 2015-06-12

Zgodnie z § 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect",

Zarząd Spółki PlayMakers S.A. informuje, iż nastąpiło przesunięcie planowanej daty publikacji raportu o rocznych wynikach spółki za 2014 rok (podanego przez Spółkę w raporcie EBI nr 3/2015) na dzień 19 czerwca 2015 roku. Zmiana powyższa jest wynikiem przedłużenia badania realizowanego przez biegłego rewidenta

Osoby reprezentujące spółkę:
Bogusław Białoskórski - Prezes Zarządu
Krzysztof Augustyn - Wiceprezes Zarządu

« Pełna lista raportów EBI