Relacje inwestorskie - Aktualności
Powołanie Zarządu oraz wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej
2015-05-05

PlayMakers S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację, iż na posiedzeniu Rady Nadzorczej PlayMakers S.A. w dniu 4 maja 2015 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o wyborze Przewodniczącego Rady Nadzorczej, którym został dotychczasowy Członek Rady Nadzorczej Spółki Pan Marcin Równicki. Obowiązki Przewodniczącego Rady Nadzorczej pełnić on będzie począwszy od dnia 4 maja 2015 r.


PlayMakers S.A. („Spółka") informuje, iż w dniu 4 maja 2015 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwały o powołaniu Zarządu Spółki. Spółka informuje, że dotychczasowe mandaty członków Zarządu wykonywane w ramach obecnej kadencji wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy. Zarząd Spółki został powołany w niezmienionym składzie:

Bogusław Białoskórski - Prezes Zarządu
Krzysztof Augustyn- Wiceprezes Zarządu

Życiorysy członków Zarządu zostały opublikowane i znajdują się na stronie internetowej spółki pod adresem: inwestor.playmakers.tv.
« Pełna lista aktualności