Relacje inwestorskie - Raporty EBI
12/2014: Powołanie spółki powiązanej TiVla Sp. z o.o. w organizacji
Raport opublikowany w systemie EBI: 2014-02-26

Spółka PlayMakers S.A. informuje, że w dniu 25 lutego 2014 r. został podpisany akt notarialny powołujący spółkę TiVla Sp. z o.o. w organizacji.

Kapitał zakładowy utworzonej Spółki wynosi 5 000,00 zł i dzieli się na 100 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy. Udziały w kapitale zakładowym spółki PlayMakersTV Sp. z .o.o. w organizacji zostały objęte w następujący sposób:
a) Archimedeo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie objęła 70 udziałów, o łącznej wartości 3500,00 zł.
b) PlayMakers S.A. z siedzibą w Warszawie objęła 30 udziałów o łącznej wartości 1500,00 zł

Przedmiotem działalności spółki TiVla Sp. z o.o. w organizacji będzie dystrybucja treści audiowizualnych oraz emisja programów telewizyjnych i filmów w formule video on demand i cloud tv oraz wprowadzenie na polski rynek innowacyjnego urządzenia typu set top box i świadczenie przy jego pomocy szerokiego wachlarza usług dodanych.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Bogusław Białoskórski - Prezes Zarządu
Krzysztof Augustyn - Wiceprezes Zarządu

« Pełna lista raportów EBI