Relacje inwestorskie - Aktualności
Powołanie Prokurenta Spółki
2016-10-13

Zarząd spółki pod firmą Geotrekk Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Emitent”) informuje, że dnia 13 października 2016 r. została podjęta uchwała Zarządu Emitenta w sprawie ustanowienia prokurenta samoistnego w osobie Wojciecha Jakóbczyka, na mocy której ustanowiony prokurent ma prawo działać samodzielnie w zakresie przedsiębiorstwa Emitenta przy wszelkich czynnościach sądowych i pozasądowych.

Życiorys zawodowy Pana Wojciecha Jakóbczyka zostanie przedstawiony w odrębnym raporcie bieżącym.
« Pełna lista aktualności