Relacje inwestorskie - Raporty EBI
27/2016: Powołanie Prokurenta Spółki
Raport opublikowany w systemie EBI: 2016-10-13

Zarząd spółki pod firmą Geotrekk Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Emitent”) informuje, że dnia 13 października 2016 r. została podjęta uchwała Zarządu Emitenta w sprawie ustanowienia prokurenta samoistnego w osobie Wojciecha Jakóbczyka, na mocy której ustanowiony prokurent ma prawo działać samodzielnie w zakresie przedsiębiorstwa Emitenta przy wszelkich czynnościach sądowych i pozasądowych.

Życiorys zawodowy Pana Wojciecha Jakóbczyka zostanie przedstawiony w odrębnym raporcie bieżącym.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (według stanu prawnego na dzień 8 sierpnia 2016 roku) „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.


Osoby reprezentujące spółkę:
Bogusław Białoskórski - Prezes Zarządu
Krzysztof Augustyn - Wiceprezes Zarządu
Andrzej Habryń - Wiceprezes Zarządu

« Pełna lista raportów EBI