Relacje inwestorskie - Raporty EBI
36/2014: Podpisanie znaczącej umowy przez spółkę powiązaną - AudioFonica sp. z o.o.
Raport opublikowany w systemie EBI: 2014-11-18

Zarząd PlayMakers S.A. informuje, że w dniu 18 listopada 2014 roku powziął informację o podpisaniu przez spółkę powiązaną - AudioFonica sp. z o.o. (PlayMakers S.A. posiada 40% udziałów w kapitale AudioFonica sp. z .o.o) - umowy z Monumen sp. z o.o., na podstawie której - AudioFonica sp. z o.o. rozpoczyna produkcję oraz wydawanie audiogazety na bazie miesięcznika "Egzorcysta".

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Bogusław Białoskórski - Prezes Zarządu
Krzysztof Augustyn - Wiceprezes Zarządu

« Pełna lista raportów EBI