Relacje inwestorskie - Raporty EBI
33/2014: Podpisanie znaczącej umowy przez spółkę powiązaną - AudioFonica sp. z o.o.
Raport opublikowany w systemie EBI: 2014-10-22

Zarząd PlayMakers S.A. informuje, że w dniu 22 października 2014 roku powziął informację o podpisaniu przez spółkę powiązaną - AudioFonica sp. z o.o. (PlayMakers S.A. posiada 40% udziałów w kapitale AudioFonica sp. z .o.o) - umowy z AdPress Wydawnictwo Reklamowe sp. z o.o., na podstawie której - AudioFonica sp. z o.o. rozpoczyna, na bazie magazynu "Brief" - wydawanie pierwszego magazynu o tematyce marketingowej w interaktywnej wersji audio. Rozpoczynając tym samym proces wydawniczy audiogazet branżowych.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Bogusław Białoskórski - Prezes Zarządu
Krzysztof Augustyn - Wiceprezes Zarządu

« Pełna lista raportów EBI