Relacje inwestorskie - Raporty EBI
15/2012: Podpisanie istotnej umowy - PlayMakersTV na platformie streamingowej ATM Software
Raport opublikowany w systemie EBI: 2012-04-04

Zarząd spółki informuje, iż w dniu 29 marca 2012 roku została podpisana umowa z firmą ATM Software S.A., w myśl której spółka uzyskała dostęp do infrastruktury dedykowanej dostarczaniu materiałów wideo w wysokiej jakości do klientów końcowych. Tym samym, po wdrożeniu niezbędnych rozwiązań, spółka ze swoją ofertą programową znajdzie się na tej samej infrastrukturze sprzętowej, w ramach której funkcjonują m.in. platformy TVN Player oraz Ipla.

"Produkując programy telewizyjne - poza jakością merytoryczną, stawiamy także nacisk na najlepsze rozwiązania techniczne, dzięki którym możemy dotrzeć do widza z materiałem o najlepszej, w danej sytuacji, jakości. Wybór oferty ATM Software był więc naturalną kontynuacją planów spółki i wynikał zarówno z zaawansowania infrastruktury sieci CDN oferowanej przez ATM, jak i z perspektyw jakie daje współpraca z tak doświadczonym partnerem w technologiach streamingu wideo" - Krzysztof Augustyn, wiceprezes spółki PlayMakers S.A odpowiedzialny za technologię.

Dzięki podpisanej umowie - spółka, poza dostępem do najnowocześniejszych rozwiązań dotyczących transmisji wideo w internecie, uzyska możliwość emisji reklam w ramach emitowanych treści, także przy zastosowaniu własnych rozwiązań technologicznych.

Emitent uznaje powołaną umowę za istotną z uwagi na fakt, iż znacząco wpisuje się ona w realizację strategii przychodowej Emitenta.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Obrotu w Alternatywnym Systemie

Osoby reprezentujące spółkę:
Bogusław Białoskórski - Prezes Zarządu

« Pełna lista raportów EBI