Relacje inwestorskie - Raporty EBI
17/2014: Plan powołania spółki portfelowej MediaOutSiders sp. z o.o
Raport opublikowany w systemie EBI: 2014-03-19

Zarząd Emitenta informuje, iż realizując przyjętą strategię dywersyfikacji znaczących jednostek biznesowych w ramach spółki, zawiąże do dnia 15 kwietnia spółkę powiązana, zajmującą się sprzedażą form reklamowych w ramach usług CloudTV świadczonych w modelu OTT (Over-The-Top) i innych rodzajów nowatorskich form reklamowych wynikających z możliwości udostępnianych przez technologię OTT, w tym reklam na urządzenia mobilne.

Spółka będzie działać jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod firma MediaOutSiders Sp. z o.o. PlayMakers S.A. obejmie 30% udziałów w nowo tworzonym podmiocie, 70% udziałów obejmą inwestorzy zewnętrzni. Tworzona spółka MediaOutSiders Sp. z o.o. będzie kierowana przez dwuosobowy zarząd. Funkcje prezesa zarządu będzie pełniła osoba wskazana przez PlayMakers SA., wiceprezes zarządu będzie reprezentował pozostałych wspólników.

Wszelkie informacje dotyczące spółki i tworzonych przez nią produktów i świadczonych usług, a także partnerów biznesowych, polskich i zagranicznych będą dostępne od 15.04.2014 na stronie internetowej www.mediaoutsiders.pl

Podstawa prawna: §6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Bogusław Białoskórski - Prezes Zarządu
Krzysztof Augustyn - Wiceprezes Zarządu

« Pełna lista raportów EBI