Relacje inwestorskie - Aktualności
Plan powołania spółki portfelowej MediaOutSiders
2014-03-19

Zarząd PlayMakers S.A. ogłosił w dniu 19.03.2014 plan powołania spółki portfelowej zajmującej się sprzedażą form reklamowych w ramach usług CloudTV świadczonych w modelu OTT (Over-The-Top) i innych rodzajów nowatorskich form reklamowych wynikających z możliwości udostępnianych przez technologię OTT, w tym reklam na urządzenia mobilne.

Spółka zostanie powołana do dnia 15.04.2014 i będzie działać jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod firma MediaOutSiders Sp. z o.o. PlayMakers S.A. obejmie 30% udziałów w nowo tworzonym podmiocie, 70% udziałów obejmą inwestorzy zewnętrzni. Tworzona spółka MediaOutSiders Sp. z o.o. będzie kierowana przez dwuosobowy zarząd. Funkcje prezesa zarządu będzie pełniła osoba wskazana przez PlayMakers SA., wiceprezes zarządu będzie reprezentował pozostałych wspólników.

Wszelkie informacje dotyczące spółki i tworzonych przez nią produktów i świadczonych usług, a także partnerów biznesowych, polskich i zagranicznych będą dostępne od 15.04.2014 na stronie internetowej www.mediaoutsiders.pl
« Pełna lista aktualności