Relacje inwestorskie - Aktualności
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
2016-09-21

Zarząd spółki pod firmą Geotrekk S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że w dniu 21 września 2016 roku Spółka otrzymała od spółki Archimedeo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Archimedeo”), zawiadomienie dokonane w trybie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1382 ze zm.), w którym to poinformowała Spółkę o osiągnięciu progu 20% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce w związku z rozwiązaniem w dniu 15 września 2016 roku umowy spółki WBA Investment Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Warszawie.
Przed zmianą udziału spółka Archimedeo nie posiadała bezpośrednio akcji Spółki.
Aktualnie Archimedeo posiada 5.422.842 akcji Spółki, stanowiących 23,45% kapitału zakładowego Spółki uprawniających do oddania 5.422.842 głosów, stanowiących 23,45% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Aktualnie brak jest podmiotów zależnych od Archimedeo, które posiadałyby akcje Spółki.
Spółka Archimedeo nie zawarła umów, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1382 ze zm.).

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1382 ze zm.).
« Pełna lista aktualności