Relacje inwestorskie - Aktualności
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
2016-09-20

Zarząd spółki pod firmą Geotrekk S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że w dniu 20 września 2016 roku Spółka otrzymała od Pana Andrzeja Osiak zawiadomienie dokonane w trybie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1382 ze zm.), w którym to Pan Andrzej Osiak poinformował Spółkę o zmniejszeniu udziału w kapitale zakładowym Spółki poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce, wobec zbycia w dniu 1 września 2016 roku 614.074 akcji Spółki, stanowiących 2,66% kapitału zakładowego Spółki oraz stanowiących 2,66% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Przed zmianą udziału Pan Andrzej Osiak posiadał 1.447.815 akcji Spółki, stanowiących 6,26% kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentujących 1.447.815 głosów, stanowiących 6,26% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Aktualnie Pan Andrzej Osiak posiada 808.741 akcji Spółki, stanowiących 3,5% kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentujących 808.741 głosów, stanowiących 3,5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1382 ze zm.).
« Pełna lista aktualności