Relacje inwestorskie - Aktualności
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
2016-08-31

Zarząd spółki pod firmą Geotrekk S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że w dniu 30 sierpnia 2016 roku Spółka otrzymała od Pani Marii Góreckiej-Warchoł zawiadomienie dokonane w trybie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1382 ze zm.), w którym to poinformowała Spółkę o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce w związku ze zwrotem akcji dokonanym na podstawie umowy pożyczki akcji z dnia 31 marca 2016 roku.

Przed zmianą udziału Pani Maria Górecka-Warchoł posiadała 875.836 akcji stanowiących 3,79% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do oddania 875.836 głosów, stanowiących 3,79% ogólnej liczby głosów w Spółce. Aktualnie Pani Maria Górecka-Warchoł posiada 1.475.836 akcji stanowiących 6,38% kapitału zakładowego Spółki uprawniających do oddania 1.475.836 głosów stanowiących 6,38% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Aktualnie brak jest podmiotów zależnych wobec Pani Marii Góreckiej-Warchoł, które posiadałyby akcje Spółki.

Pani Maria Górecka-Warchoł nie zawarła umów, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1382 ze zm.).

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1382 ze zm.).


Osoby reprezentujące Spółkę:
• Bogusław Białoskórski – Prezes Zarządu
• Krzysztof Augustyn – Wiceprezes Zarządu
• Andrzej Habryń – Wiceprezes Zarządu ds. strategii i rozwoju

« Pełna lista aktualności