Relacje inwestorskie - Raporty EBI
4/2018: Otrzymanie żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Geotrekk S.A.
Raport opublikowany w systemie EBI: 2018-02-01

Zarząd spółki pod firmą Geotrekk S.A. z siedzibą w Krakowie (?Spółka?) informuje, że w dniu 31 stycznia 2018 roku Spółka otrzymała od spółki IT & Investment Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ? akcjonariusza Spółki posiadającego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego ? żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Zarząd Spółki po dokonaniu analizy otrzymanego dokumentu ustosunkuje się do żądania akcjonariusza w terminie przewidzianym prawem.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR ? informacje poufne.

Bogusław Białoskórski - Prezes Zarządu
Andrzej Habryń - Wiceprezes Zarządu

« Pełna lista raportów EBI