Relacje inwestorskie - Raporty EBI
27/2018: Otrzymanie żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Geotrekk S.A.
Raport opublikowany w systemie EBI: 2018-06-12

Zarząd spółki pod firmą Geotrekk S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że w dniu 12 czerwca 2018 roku Spółka otrzymała od Pana Leszka Niewiadomskiego – akcjonariusza Spółki posiadającego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego – żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Zarząd Spółki po dokonaniu analizy otrzymanego dokumentu ustosunkuje się do żądania akcjonariusza w terminie przewidzianym prawem.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Paweł Szewczyk - Członek Zarządu

« Pełna lista raportów EBI