Relacje inwestorskie - Raporty EBI
18/2018: Otrzymanie żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Raport opublikowany w systemie EBI: 2018-04-24

Zarząd spółki pod firmą Geotrekk S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka) informuje, że w dniu 24 kwietnia 2018 roku Spółka otrzymała od spółki Saffrons Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Krakowie - akcjonariusza Spółki posiadającego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Zarząd Spółki po dokonaniu analizy otrzymanego dokumentu ustosunkuje się do żądania akcjonariusza w terminie przewidzianym prawem.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Bogusław Białoskórski - Prezes Zarządu
Andrzej Habryń - Wiceprezes Zarządu

« Pełna lista raportów EBI