Relacje inwestorskie - Raporty EBI
21/2016: Opinia i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego
Raport opublikowany w systemie EBI: 2016-06-28

W uzupełnieniu do raportu 20/2016 z dnia 14.06.2016, Spółka publikuje Opinię biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Emitenta za 2015 rok oraz Raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Emitenta za 2015 rok.

Podstawa prawna: Par. 5 ust. 1, pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu
Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe".

Załączniki:
GTK_2015_raport_opinia.pdf, rozmiar: 2242.8 kB

Osoby reprezentujące spółkę:
Bogusław Białoskórski - Prezes Zarządu
Krzysztof Augstyn - Wiceprezes Zarządu
Andrzej Habryń - Wiceprezes Zarządu

« Pełna lista raportów EBI