Relacje inwestorskie - Raporty EBI
33/2016: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Geotrekk S.A. z siedzibą w Krakowie wraz z projektami uchwał
Raport opublikowany w systemie EBI: 2016-10-29

Zarząd spółki pod firmą Geotrekk Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje oraz informuje o zwołaniu na dzień 25 listopada 2016 roku na godzinę 10:00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Jan Kakitek, z siedzibą w Krakowie, przy ul. Łobzowskiej nr 15 lok. 8.

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Zarząd przekazuje treść ogłoszenia o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, projekty uchwał, informację o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji w Spółce, wzory pełnomocnictw oraz wzory formularzy wykonywania prawa głosu przez pełnomocników na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1-3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (według stanu prawnego na dzień 8 sierpnia 2016 roku) „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:
20161029_2_Geotrekk_Ogłoszenie o zwołaniu NWZ.pdf, rozmiar: 251.3 kB
20161029_3_Geotrekk_Projekty uchwał na NWZ.pdf, rozmiar: 174.6 kB
20161029_4_Geotrekk_Liczba akcji na NWZ 25112016.pdf, rozmiar: 124.6 kB
20161029_5_Geotrekk_Wzór PoA na NWZ_Os. fizyczna.pdf, rozmiar: 177.2 kB
20161029_5a_Geotrekk - Formularz wykonywania prawa głosu na NWZ_Os. fizyczna.pdf, rozmiar: 196.7 kB
20161029_6_Geotrekk - Wzór PoA na NWZ_Os. prawna.pdf, rozmiar: 175.7 kB
20161029_6a_Geotrekk- Formularz wykonywania prawa głosu na NWZ_Os. prawna.pdf, rozmiar: 197.9 kB

« Pełna lista raportów EBI