Relacje inwestorskie - Raporty EBI
7/2016: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Geotrekk S.A. z siedzibą w Krakowie wraz z projektami uchwał
Raport opublikowany w systemie EBI: 2016-03-31

Zarząd spółki pod firmą Geotrekk Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje oraz informuje o zwołaniu na dzień 27 kwietnia 2016 roku na godzinę 13:00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w kancelarii notarialnej Kinga Nałęcz, Marek Watrakiewicz, Bartosz Łuszczak Spółka Partnerska, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Boya-Żeleńskiego nr 6 lok. 26.

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Zarząd przekazuje treść ogłoszenia o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, projekty uchwał, informację o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji w Spółce, wzory pełnomocnictw oraz wzory formularzy wykonywania prawa głosu przez pełnomocników na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1-3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (według stanu prawnego na dzień 1 października 2013 roku) „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:
2_20160331_Geotrekk_ogłoszenie o zwołaniu NWZ.pdf, rozmiar: 804.2 kB
3_20160331_Geotrekk_Projekty uchwał na NWZ.pdf, rozmiar: 683.7 kB
4_20160331_Geotrekk_Liczba akcji na NWZ 27042016.pdf, rozmiar: 417.2 kB
5_20160331_Geotrekk_Wzór PoA na NWZ_Os. fizyczna.pdf, rozmiar: 737.4 kB
5a_20160331_Geotrekk - Formularz wykonywania prawa głosu na NWZ_Os. fizyczna.pdf, rozmiar: 719.8 kB
6_20160331_Geotrekk - Wzór PoA na NWZ_Os. prawna.pdf, rozmiar: 740.3 kB
6a_20160331_Geotrekk- Formularz wykonywania prawa głosu na NWZ_Os. prawna.pdf, rozmiar: 721.6 kB

Osoby reprezentujące spółkę:
Bogusław Białoskórski - Prezes Zarządu
Krzysztof Augustyn - Wiceprezes Zarządu

« Pełna lista raportów EBI