Relacje inwestorskie - Raporty EBI
7/2017: Odwołanie prokury udzielonej Panu Wojciechowi Jakóbczykowi.
Raport opublikowany w systemie EBI: 2017-04-29

Zarząd spółki pod firmą Geotrekk S.A. z siedzibą w Krakowie ("Emitent", Spółka ) informuje, iż w dniu 28 kwietnia 2017 roku podjął uchwałę o odwołaniu z tym dniem prokury udzielonej Panu Wojciechowi Jakóbczykowi.
Spółka oraz Pan Wojciech Jakóbczyk w najbliższej przyszłości rozważą warunki dalszej współpracy w sektorze elektromobilności.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Bogusław Białoskórski - Prezes Zarządu
Andrzej Habryń - Wiceprezes Zarządu

« Pełna lista raportów EBI