Relacje inwestorskie - Raporty EBI
2/2018: Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej Geotrekk S.A.
Raport opublikowany w systemie EBI: 2018-01-03

Zarząd Geotrekk S.A. ("Spółka") informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 02 stycznia 2018 r. odwołało ze składu Rady Nadzorczej Pana dr. Piotra Kolasę w związku z zamiarem nawiązania bezpośredniej współpracy w ramach Sekcji Elektromobilnej spółki Geotrekk S.A.

Jednocześnie Zarząd informuje, że do Rady Nadzorczej został powołany Pan Jakub Ciupiński.

Informacje dotyczące Członka Rady Nadzorczej:


Jakub Ciupiński, Prawnik i Przedsiębiorca

Pan Jakub Ciupiński, jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uczelni im.Łazarskiego w Warszawie, doktorantem Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie prawa własności intelektualnej.

Specjalizuje się w bieżącej obsłudze prawnej przedsiębiorstw, prawie energetycznym i prawie autorskim,

Pan Jakub Ciupiński jest wspólnikiem MonoDentity Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie.

Szczegółowy życiorys zawodowy nowego członka Rady Nadzorczej zostanie przedstawiony w osobnym raporcie bieżącym.

Podstawa prawna: par. 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

« Pełna lista raportów EBI