Relacje inwestorskie - Aktualności
Nowa umowa Geotrekk na usługi związane z dronami
2017-03-08

W dniu 2 marca 2017 roku Geotrekk otrzymał zwrotnie podpisaną Umowę Ramową o współpracy zawartą ze spółką Energoz Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Przedmiotem Umowy jest określenie warunków, na jakich Geotrekk będzie świadczył usługi na rzecz Energoz w zakresie nowoczesnych rozwiązań technologicznych do monitorowania sieci przesyłu energii za pomocą autonomicznych i półautonomicznych statków powietrznych (drony) wyposażonych w rozwiązania opracowane przez Geotrekk.

Umowa została zawarta na czas nieokreślony, a każdej ze stron przysługuje prawo do jej wypowiedzenia z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia.

Umowa stwarza ramy dla zawierania szczegółowych zamówień określających przedmiot konkretnych zamawianych usług i przysługujące za nie wynagrodzenie. Umowa nie określa minimalnej wartości zamówień jakie winny być zawarte w jej ramach.
« Pełna lista aktualności