Relacje inwestorskie - Raporty EBI
2/2015: Korekta raportu okresowego za III kwartał 2014
Raport opublikowany w systemie EBI: 2015-01-29

PlayMakers S.A. z siedzibą w Warszawie w nawiązaniu do raportu okresowego nr 1/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r. informuje, że w treści raportu kwartalnego została pominięta informacja o pasywach w części bilansowej. W związku z powyższym Spółka przekazuje w załączeniu korektę raportu okresowego za III kwartał 2014 roku.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Załączniki:
PMSA-raport2014Q3.pdf, rozmiar: 1543.1 kB

Osoby reprezentujące spółkę:
Bogusław Białoskórski - Prezes Zarządu
Krzysztof Augustyn - Wiceprezes Zarządu

« Pełna lista raportów EBI