Relacje inwestorskie - Aktualności
Korekta raportu bieżącego nr 6/2018 z dnia 14 lutego 2018 r.
2018-02-20

Zarząd spółki pod firmą Geotrekk S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że z niezależnych przyczyn technicznych do raportu bieżącego nr 6/2018 z dnia 14 lutego 2018 roku nie zostały załączone formularze pełnomocnictwa do wykonywania prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 27 kwietnia 2018 roku.

Zgodnie z treścią ogłoszenia załączonego do raportu bieżącego nr 6/2018 formularz pełnomocnictwa wraz z formularzem zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz formularzem instrukcji do głosowania są obecnie dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://inwestor.geotrekk.pl/firma-aktualnosci.html/.

Powyższe formularze zostały ponadto załączone do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 4 ust 2 pkt 1 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Formularz pełnomocnictwa NWZA
Formularz instrukcji do głosowania dla pełnomocnika
Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa

Bogusław Białoskórski - Prezes Zarządu
Andrzej Habryń - Wiceprezes Zarządu
« Pełna lista aktualności