Relacje inwestorskie - Raporty EBI
23/2018: Korekta raportu bieżącego nr 22/2018 z dnia 28 kwietnia 2018 r.
Raport opublikowany w systemie EBI: 2018-04-30

Zarząd spółki pod firmą Geotrekk S.A. z siedzibą w Krakowie (?Spółka?) informuje, że z przyczyn technicznych w raporcie bieżącym nr 22/2018 z dnia 28 kwietnia 2018 roku błędnie została oznaczona uchwała Rady Nadzorczej

Zgodnie z treścią ogłoszenia załączonego do raportu bieżącego nr 22/2018 treść raportu powinna brzmieć:

"Zarząd spółki pod firmą Geotrekk S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka) informuje, iż Rada Nadzorcza Uchwałą nr 2/04/2018 z dnia 28 kwietnia 2018 roku roku, działając w oparciu o par. 17 ust. 2 pkt. 6 statutu Spółki delegowała Członka Rady Pana Pawła Szewczyka do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu na okres od dnia 29 kwietnia 2018 r. do 11 czerwca 2018 r. włącznie.

W załączniku do niniejszego raportu znajdują się informacje dotyczące Pana Pawła Szewczyka, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"


Podstawa prawna: § 4 ust 2 pkt 1 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Paweł Szewczyk - Członek Zarządu

« Pełna lista raportów EBI