Relacje inwestorskie - Raporty EBI
19/2016: Komunikat dotyczący zmiany skróconej nazwy Emitenta i oznaczenia akcji Emitenta
Raport opublikowany w systemie EBI: 2016-06-03

Zarząd spółki pod firmą Geotrekk S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że w związku ze zmianą firmy Spółki z Playmakers S.A. na Geotrekk S.A., Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 2 czerwca 2016 roku wydał komunikat, w którym poinformował, iż począwszy od dnia 6 czerwca 2016 roku akcje Spółki będą notowane pod skróconą nazwą „Geotrekk” i oznaczeniem „GTK”.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Bogusław Białoskórski - Prezes Zarządu
Krzysztof Augustyn - Wiceprezes Zarządu

« Pełna lista raportów EBI