Relacje inwestorskie - Raporty EBI
39/2018: Informacja o odwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Raport opublikowany w systemie EBI: 2018-09-14

Zarząd spółki pod firmą Geotrekk S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje o odwołaniu zwołanego na dzień 20 września 2018 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

O zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 29/2018 z dnia 20 lipca 2018 roku.

Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 20 września 2018 roku spowodowane jest zamiarem zwołania przez Zarząd Spółki w dniu dzisiejszym kolejnego Walnego Zgromadzenia na dzień 18 października 2018 roku, co wynika z bieżących potrzeb działalności Spółki. Z uwagi na aktualną sytuację ekonomiczną i finansową Spółki, w ocenie Zarządu Spółki nieuzasadnione jest organizowanie w odstępie miesiąca dwóch odrębnych Walnych Zgromadzeń, z których każde wiąże się z koniecznością poniesienia przez Spółkę znacznych kosztów organizacji.

Zarząd Spółki jednocześnie wskazuje, że wszystkie sprawy objęte porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 20 września 2018 roku zostaną objęte porządkiem obrad kolejnego Walnego Zgromadzenia, które zostanie zwołane przez Zarząd Spółki na dzień 18 października 2018 roku, a ponadto do ogłoszenia o zwołaniu ww. Walnego Zgromadzenia przedstawione zostaną wszystkie projekty uchwał dotychczas zgłoszone przez uprawnione osoby.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 6a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Bogusław Białoskórski - Prezes Zarządu

« Pełna lista raportów EBI